doprava

Doprava dřeva je zajišťována menší sklápěcí dodávkou (max. objem 2 prmr nebo  3 prms) dle níže uvedeného ceníku:
( Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 % ) (prmr – prostorový rovnaný metr, prms – prostorový sypaný metr)

Pásmo Množství do 3 prmr (4,5 prms) Množství do 6 prm (9 prms)
1 -3 km 200,- Kč 300,- Kč
4 – 6 km 250,- Kč 400,- Kč
7 – 10 km 350,- Kč 500,- Kč
11 – 15 km 550,- Kč 700,- Kč
Nad 15 km 20,- Kč / km

 

Dopravu je dále možné zajistit nákladním vozidlem AVIE – maximální objem dřeva 11 prms (nebo 7 prmr). Dopravce si účtuje dopravné dle níže uvedené tabulky:

Ceník dopravy od 1.4. 2019 – AVIE
pásmo do 3 prm r =  4,5 prm s do 6 prm r = 9 prm s nad 6 prm r = 9 prm s
  bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH
1-3 km 300 363 400 484 500 605
4-6 km 350 424 500 605 600 726
7-10 km 500 605 600 726 700 847
11-15 km 750 908 800 968 900 1089
nad 15 km 25 Kč/km 30,25 Kč/km 28 Kč/km 33,80 Kč/km 29 Kč/km 35,10 Kč/km

Při trase nad 15 km – při použití dálnice bude přiúčtováno mýtné 3 Kč (bez DPH) /km – (pouze za trasu ujetou po dálnici). K pásmovým cenám nebude mýtné účtováno.

Při cestách nad 15 km se účtuje cesta tam i zpět.
Během přepravy není dřevo srovnané, takže např. 3 prmr zabírají cca 4,5 m krychlových (sypaných).

Pro další informace ohledně dopravy kontaktujte p. Vodičkovou 602 238 849.

Samozřejmě je možný i vlastní odvoz.

Při objednání paletovaného dřeva můžeme zajistit dopravu s hydraulickou rukou – cena přepravy se liší od ceny dopravy volně loženého dřeva.

Prodej palivového dřeva a pelet