VYSVĚTLIVKY

Krbové a palivové dříví se prodává jednak ve formě metrové a dvoumetrové kulatiny, dále jako nařezané (krátké) neštípané dřevo v délkách 30, 40 a 50 cm a nebo nařezané (krátké)  štípané dříví v délkách 30, 40, a 50 cm. Množství krátkého palivového dřeva se měří a prodává ve formě rovnané i sypané, metrová a dvoumetrová kulatina pouze ve formě rovnané.

Sypaný prostorový m (prm)
– množství dřeva nasypané do objemu 1m x 1m x 1m
Rovnaný prostorový m (prm) – množství dřeva narovnané do objemu 1m x 1m x 1m

Jednotlivé sortimenty dříví jsou nabízeny ve dřevinách buk, dub a ostatní listnáče, bříza, měkké jehličnaté dříví (smrk, borovice).

Prodej palivového dřeva a pelet