VYSVĚTLIVKY

Krbové a palivové dříví se prodává jednak ve formě metrové a dvoumetrové kulatiny, dále jako nařezané (krátké) neštípané dřevo v délkách 25, 33, 40 a 50 cm a nebo nařezané (krátké)  štípané dříví v délkách 25, 33, 40, a 50 cm. Množství krátkého palivového dřeva se měří a prodává ve formě rovnané i sypané, metrová a dvoumetrová kulatina pouze ve formě rovnané.

Sypaný prostorový m (prm)
– množství dřeva nasypané do objemu 1m x 1m x 1m
Rovnaný prostorový m (prm) – množství dřeva narovnané do objemu 1m x 1m x 1m

Jednotlivé sortimenty dříví jsou nabízeny ve dřevinách buk – jednodruhový; dub a ostatní tvrdé listnáče; bříza – jednodruhová; smrk,borovice a měkké listnáče

Prodej palivového dřeva a pelet